31/10/2019 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 ผู้ประกาศ Admin
17/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
15/10/2019 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
13/10/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ประกาศ Admin
11/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (คนสวน) ผู้ประกาศ Admin
11/10/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก ผู้ประกาศ Admin
04/10/2019 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ(คนสวน) ผู้ประกาศ Admin
26/09/2019 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
29/08/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกาศ Admin
24/08/2019 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้ประกาศ Admin
19/08/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ประกาศ Admin
02/08/2019 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
15/05/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
13/05/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
08/05/2019 รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
03/05/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
03/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
30/04/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ผู้ประกาศ Admin
04/03/2019 ประกาศอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ประกาศ Admin
01/08/2018 กำหนดเปิดทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin