หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เผยแพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ล่าสุด)2023-05-31 08:57:55HR
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2023-05-08 16:10:55HR
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด2023-01-26 13:34:55Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 25662023-01-19 07:09:55Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด2023-01-18 10:38:05Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 12023-01-12 11:06:49Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ2023-01-10 06:16:18Admin
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๖2022-12-09 14:16:55กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๖ อัตรา2022-09-01 11:18:55กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2022-08-31 09:40:40Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 22022-08-29 08:43:15Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๖ อัตรา2022-08-23 10:19:13กลุ่มงานการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ2022-08-10 15:56:34กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา2022-04-28 08:48:57กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา2022-04-25 09:22:54กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕2022-04-07 09:37:39กลุ่มงานการพัสดุ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต2022-03-01 06:19:25Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา2021-12-21 15:47:08กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา2021-12-16 09:17:55กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล2021-12-07 15:58:06กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 25642021-12-01 16:27:58กลุ่มงานการพัสดุ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา ตั่งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔2021-11-25 16:24:13กลุ่มงานการพัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔2021-11-17 16:10:34กลุ่มงานการพัสดุ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2021-09-03 15:57:54Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 12021-08-31 13:19:26Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ2021-08-24 16:03:11Admin
รับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา2021-08-05 16:13:55กลุ่มงานการพัสดุ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25642021-07-21 13:19:56Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2021-03-31 10:23:45กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา และ พนักงานซักฟอก 1 อัตรา2021-03-26 10:12:39Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ 5 อัตรา2021-03-15 15:45:39Admin
ประชาสัมพันธ์การใช้งานหนังสือแสดงความยินยอม(Consent Form)2021-03-02 14:33:38Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย-รับโอน2021-02-23 16:40:41Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี2021-02-17 09:10:38Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2021-01-19 15:40:54Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2021-01-11 10:13:57Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2020-12-18 20:58:23Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ2020-12-18 20:15:13Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2020-12-08 09:18:30Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือก2020-12-05 19:11:06Admin
รับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ2020-11-25 20:15:21Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2020-09-18 18:08:52Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์2020-09-18 18:08:52Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ 1 และมีสิทธิเข้าสอบรอบ 2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์2020-09-14 13:33:46Admin
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ 1 และมีสิทธิเข้าสอบรอบ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2020-09-14 13:33:46Admin
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์2020-09-04 14:03:23Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2020-09-04 00:33:42Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์2020-09-04 00:33:42Admin
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน2020-08-26 09:11:40Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2020-05-20 09:57:03Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก2020-05-12 09:53:09Admin
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ2020-04-24 16:41:23Admin
ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ2020-02-24 13:40:53Admin
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2020-02-24 13:34:51Admin
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลรักษาความสะอาด และลดการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี2020-02-21 15:59:53Admin
ร่วมตรวจประเมินเพื่อตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก2020-02-21 15:59:53Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมพับนกกระเรียน ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชก้าวไปข้างหน้า2020-02-21 15:59:53Admin
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว ปีงบประมาณ 25632020-02-20 15:47:18Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2020-02-18 21:42:14Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก2020-02-17 13:22:57Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก2020-02-16 15:44:13Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้านไวรัสโคโรน่าใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week2020-02-05 15:35:44Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย2020-02-03 09:16:28Admin
กลุ่มฮาเลย์ตรีเพชร ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2020-01-12 15:31:51Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกประกาศเจตนารมย์ร่วมต่อต้านทุจริต2019-12-26 15:09:53Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25622019-12-05 15:01:28Admin
โครงการประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 25632019-12-03 14:57:46Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเตรียมความพร้อมในการให้บริการโครงการ รับยาใกล้บ้าน เภสัชใกล้ใจ2019-11-29 14:48:33Admin
จัดพิธีผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้ป่วยจิตเวช2019-11-18 14:41:26Admin
จัดงานสุขภาพจิตแห่งชาติ สรุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจัดพิธีเปิด ร้านจิตดี2019-11-18 14:41:26Admin
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ร่วมมือผลิตนักศึกษาพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์2019-11-18 14:41:26Admin
เปิดโครงการตลาดสีเขียว Green market @โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2019-11-14 14:15:33Admin
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25622019-10-31 11:06:59Admin
ให้การต้อนรับ คุณชูพงษ์ แผนสนิท พร้อมด้วย คุณภรภัทร์ แผนสนิท ที่กรุณาบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนฟื้นฟู2019-10-28 14:11:09Admin
ให้การต้อนรับท่านอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จากวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม2019-10-28 14:06:21Admin
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 25622019-10-24 14:01:10Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2019-10-17 19:26:54Admin
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2019-10-15 20:19:16Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2019-10-13 07:10:29Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (คนสวน)2019-10-11 18:22:35Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก2019-10-11 15:53:21Admin
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ(คนสวน)2019-10-04 16:25:49Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-09-26 22:04:00Admin
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632019-09-03 11:25:03Admin
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข2019-08-29 09:49:21Admin
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 12019-08-24 07:31:10Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ2019-08-19 09:22:13Admin
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2019-08-02 00:26:37Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 22019-05-15 07:13:04Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 22019-05-13 15:43:53Admin
รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 22019-05-08 12:06:58Admin
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2019-05-03 16:03:29Admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2019-05-03 09:48:08Admin
ประกาศรับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ2019-04-30 14:50:30Admin
ประกาศอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน2019-03-04 13:28:43Admin
กำหนดเปิดทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2018-08-01 10:58:47Admin