19/08/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ประกาศ Admin
02/08/2019 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ประกาศ Admin
15/05/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
13/05/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
08/05/2019 รับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ผู้ประกาศ Admin
03/05/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
03/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ประกาศ Admin
30/04/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลรับจ้างเหมาบริการ ผู้ประกาศ Admin
04/03/2019 ประกาศอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ประกาศ Admin
01/08/2018 กำหนดเปิดทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้ประกาศ Admin