ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ที่อยู่: 999 หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

เบอร์โทรศัพท์: 0-5500-2050, 0-5500-9504

เบอร์ Fax: 0-5500-2054, 0-5500-9505

E-mail: pph_contact@dmh.mail.go.th, contact@pph.go.th