ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ที่อยู่: 999 หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

เบอร์โทรศัพท์ ตึกผู้ป่วยนอก (08.00 - 16.00 น.): 0-5500-9504

เบอร์โทรศัพท์ ตึกผู้ป่วยใน: 0-5500-9527

เบอร์ Fax: 0-5500-9505

E-mail: contact@pph.go.th