ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5500 2050
หมายเลขโทรสาร 0 5500 2054
ต่อหมายเลข ภายใน
303 ห้องฉุกเฉิน / ให้คำปรึกษา / วัคซีนโควิด
306 ตึกผู้ป่วยใน ชาย1
307 ตึกผู้ป่วยใน หญิง
310 ตึกผู้ป่วยใน ชาย2
200 งานทรัพยากรบุคคล
203 งานการเงินและบัญชี
204 งานพัสดุ
205 งานสิทธิประโยชน์
321 กลุ่มงานสหวิชาชีพ
331 กลุ่มงานจิตเวชชุมชน
402 งานเวชระเบียน
405 กลุ่มงานเภสัชกรรม
(ช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30)

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65220

[email protected]

0 5500 2050

Follow Us