ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5500 2050 (ช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30)

- ต่อเลขหมายภายใน 303 ห้องฉุกเฉิน (ช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30)

- ต่อเลขหมายภายใน 306 ตึกผู้ป่วยในชั้น 1

- ต่อเลขหมายภายใน 307 ตึกผู้ป่วยในชั้น 2

หมายเลขโทรสาร 0 5500 2054

E-mail: pph_contact@dmh.mail.go.thแผนที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก