ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Scroll to Top