ประวัติความเป็นมา

วันที่ 19 กันยายน 2555 ที่โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต รับมอบที่ดินบริจาค จากนายบุญ ชาติพาณิชย์ เจ้าของกิจการโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท และอีกหลายกิจการที่กรุงเทพมหานคร โดย นายบุญ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 47 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ติดกับถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เพื่อดูแลประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ต่อไป