หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เผยแพร่
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง Neurofeedback2023-02-21 08:31:00กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2023-02-21 08:30:00กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕2023-02-20 13:58:21กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕2022-12-21 09:27:21กลุ่มงานการพัสดุ
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖2022-11-02 15:06:21กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕2022-10-10 08:30:00กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕2022-10-07 15:40:21กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕2022-10-07 15:37:06กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-26 13:59:26กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-26 09:40:03กลุ่มงานการพัสดุ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-26 09:33:34กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕2022-08-11 11:19:02กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕2022-08-10 16:16:53กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕2022-08-10 15:37:08กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕2022-08-10 10:22:01กลุ่มงานการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ2022-08-08 17:29:35กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓2022-08-08 16:37:44กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒2022-08-08 16:31:29กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑2022-08-08 16:21:37กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08 16:14:04กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2022-08-08 16:09:06กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔2022-06-09 13:27:42กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25652022-04-11 10:44:09กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 25652022-04-11 10:19:46กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 25652022-04-11 10:17:45กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ2022-04-11 10:15:03กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-03-02 15:47:53กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ2022-03-02 15:41:18กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสแกนแบบแปลนก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2022-03-02 15:40:20กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25652022-03-02 15:20:09กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารจิตภาวนาธรรมานุภาพ2022-03-02 15:01:25กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-2894 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ2022-03-02 14:59:26กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน จำนวน 8 ถัง2022-03-02 14:56:15กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25642022-03-02 14:39:37กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25642022-03-02 14:23:35กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์2022-03-02 14:09:39กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ 2850 พิษณุโลก จำนวน 5 รายการ2022-03-02 14:08:25กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 25642022-03-02 14:03:25กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์ จำนวน 3 รายการ2022-03-02 12:03:36กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192022-03-02 11:59:37กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ปี 652022-03-02 11:54:41กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 652022-03-02 11:53:27กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ2022-03-02 11:50:09กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 652022-03-02 11:42:07กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 652022-03-02 11:38:00กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ2022-03-02 11:36:22กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 65 2022-03-02 11:10:00กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 652022-03-02 11:08:35กลุ่มงานการพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 25642022-03-02 09:07:02กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25642022-03-01 13:47:53กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25642022-03-01 11:15:45กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 2850 พิษณุโลก จำนวน 11 รายการ2022-03-01 09:52:27กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25642022-03-01 09:26:17กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑืงานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ขนาด 6 คิว จำนวน 3 เครื่อง2022-02-28 11:57:51กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ2022-02-28 11:56:07กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ2022-02-28 11:52:08กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ2022-02-28 11:50:07กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ2022-02-28 11:48:43กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2022-02-28 11:47:29กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25642022-02-28 11:12:40กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิททยาสาสตร์ จำนวน ๓ รายการ2021-11-12 10:43:38กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕2021-11-12 10:42:43กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔2021-11-12 10:41:11กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก2021-08-11 11:41:49กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก2021-08-11 11:37:57กลุ่มงานการพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2021-08-11 11:31:12กลุ่มงานการพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2021-08-11 11:23:12กลุ่มงานการพัสดุ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก)2021-07-05 16:02:59กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-05 15:56:42กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25642021-04-16 10:27:22กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ2021-04-16 10:23:01กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ2021-04-16 10:22:04กลุ่มงานการพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ2021-04-16 10:19:56กลุ่มงานการพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25642021-03-02 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่ออาคารจิตตภาวนาธรรมานุภาพ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-22 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-22 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-22 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25642021-02-01 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25632021-01-05 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25632020-12-02 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25632020-10-30 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-21 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ2020-10-15 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-15 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-15 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-15 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-09 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-09 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-09 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 25632020-10-06 01:06:36Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01 19:47:34Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01 19:47:34Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 25632020-10-01 01:04:05Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 25632020-09-01 01:04:05Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25632020-08-03 10:10:54Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25632020-07-02 10:10:54Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดพลาสติกใสหัวปั๊ม ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG) จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 45 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออกโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-10 14:05:28Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยรังสี UV-C จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-13 15:12:26Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณไฟฉุกเฉิน) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-13 15:12:26Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอะคริลิคอาคารผู้ป่วยจิตเวช หลังที่ 1 ชั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-13 15:12:26Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-13 15:12:26Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-13 15:12:26Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 25632020-05-13 12:07:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งสายแลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อสำรองในคลังพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-24 14:45:08Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25632020-04-13 09:31:41Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25632020-03-02 15:26:48Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-18 21:32:21Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-18 21:32:21Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-18 21:32:21Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2020-02-07 11:55:49Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-23 16:58:43Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-23 11:11:01Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-23 11:10:35Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตป้ายสแตนดี้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-23 11:10:22Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-23 11:09:50Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-23 11:09:30Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานจิตวิทยา) จำนวน 22 รายการ2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 300 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-16 15:12:18Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล2019-12-16 15:12:18Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 25622019-12-09 09:37:10Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 22 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 28 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 4 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 4 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโรงเรือนปลูกผักสำเร็จรูป2019-12-03 23:59:38Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองให้กับเครื่องตัดหญ้า2019-11-25 20:09:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 22 รายการ2019-11-25 20:09:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ2019-11-25 20:09:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน2019-11-25 20:09:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ2019-11-25 20:09:46Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25622019-11-08 15:10:17Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นอะคริลิคใส และติดตั้งกรอบมิเนียม2019-11-06 12:01:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด พร้อมติดตั้ง2019-11-06 12:01:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหน้าห้อง2019-11-06 12:01:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง2019-11-06 12:01:46Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปสำหรับบรรจุยา2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)2019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ของวันที่ 10 ตุลาคม 25622019-11-06 10:19:37Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ของวันที่ 21 ตุลาคม 25622019-11-06 10:19:37Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 25622019-10-07 12:32:04Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ปีงบประมาณ 25622019-10-07 12:17:33Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรม Tele-Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-11 15:51:05Admin
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2019-09-10 18:10:16Admin
ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)2019-09-10 18:06:02Admin
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-09-10 12:08:51Admin
ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-09-10 12:08:51Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 25622019-09-05 11:20:04Admin
ขอบเขตของงาน จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 25632019-09-04 11:36:53Admin
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 25632019-09-04 11:36:53Admin
ขอบเขตของงาน จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปี 25632019-09-04 11:36:53Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 25622019-08-05 11:32:04Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 25622019-07-04 10:10:04Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 25622019-06-04 10:23:04Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 25622019-05-07 10:32:04Admin
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)2019-04-24 16:42:33Admin
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะ รถบรรทุก (ดีเซล)2019-04-24 16:42:33Admin
ToR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)2019-04-24 16:42:33Admin
ประกาศอนุมัติสั่งซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)2019-04-24 16:42:33Admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)2019-04-24 16:42:33Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25622019-04-08 11:12:01Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25622019-03-08 11:12:01Admin
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2019-02-27 14:39:35Admin
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-02-27 14:39:35Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 25622019-02-08 11:12:01Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 25612019-01-11 11:12:01Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ2018-12-13 16:31:40Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2018-12-12 11:15:08Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์2018-12-12 11:15:08Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2018-12-12 11:15:08Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ)2018-12-12 11:15:08Admin
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ)2018-12-12 11:15:08Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑2018-12-10 11:04:26Admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑2018-11-09 11:04:04Admin