สถิติ- สถิติผู้มารับบริการ
- สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
- สรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการผู้ป่วย ปีงบ 2562