นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต
434391749_975655264568421_4754836266897729733_n
onepage_policy2567
dmh_welcome
moph
Slide 1
Slide 3
Slide 7
PlayPause
previous arrow
next arrow
betterdocs-category-icon

ข่าวรับสมัครงาน

28
ตรวจเช็ตสุขภาพใจ
ตรวจเช็คสุขภาพใจสำหรับองค์กร
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเชิญชวน เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

Metaverse

ศูนย์เรียนรู้
“สุขภาพจิตเวช”

Metaverse

รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยบริการ
 1.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 2.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 3.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 5.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 6.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 7.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 8.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 9.สถาบันราชานุกูล
 10.โรงพยาบาลศรีธัญญา
 11.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 12.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 13.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 14.โรงพยาบาลสวนปรุง
 15.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 16.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 17.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 18.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 19.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 20.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

แบบประเมินโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)

Scroll to Top